Oslo
95838129
Tomas-kristiansen@hotmail.com

Hvordan utarbeide gode digitale strategier?

En faglig blogg om digital markedsføring

Hvordan utarbeide gode digitale strategier?

En klok mann sa engang at ethvert givende utgangspunkt starter med å spørre seg selv om hvorfor, hvorfor? Jeg vil i dette innlegget legge frem grunnleggende forutsetninger for iverksettelse av gode digitale strategier, og hvordan man kan skape en fordelaktig posisjon?

I havet av delte meninger om hva en strategi er, kan en felles formulering omhandle å skape og fange verdi på et langsiktig plan. Det handler ikke nødvendigvis kun om å nå et mål, men i større grad oppnå en tilstand. Den digitale strategien skal forankres i det overordnede målet, og skal sikre at alle drar i samme retning.

 

Utgangspunktet ligger i data

    Hentet fra Kantar 

I dag er alt online, og alle markedsførere kjemper iherdig seg imellom for å få frem sitt unike budskap, og et par sekunder av forbrukernes oppmerksomhet. Teknologiens fremskritt har endret forbruksmønsteret, og markedsføringen fra langsiktig til kortsiktig. Hva som fungerer i dag, fungerer kanskje ikke om noen måneder. Dermed øker viktigheten av god dataarkitektur og databruk. Growth marketing er et eksempel på en nyere tilnærming til markedsføring, også kalt datadreven markedsføring. Gjennom hurtig eksperimentering basert på data, kan man oppnå vekst, uten å lenger markedsføre basert på magefølelse.

Du kan lese mer om hvordan Growth marketing skiller seg fra
tradisjonell markedsføring i mitt tidligere innlegg (her)

 

Start med hvorfor?

Ifølge Ungt Entreprenørskap bør man jobbe utfra en plan som baserer seg på hvor, hva og hvordan (Word-fil). Aller først er det avgjørende å stille seg spørsmålet: hvorfor. En klok mann sa engang at ethvert givende utgangspunkt starter med å spørre seg selv om hvorfor. Simon Sinek forklarer, i en av de mest populære TED-talks, hvordan den som i størst grad klarer å inspirere publikum, blir vinneren, som for eksempel Apple. For å kommunisere verdi, og inspirere er vi allerede først nødt til å starte med hvorfor. Ikke bare er det et godt utgangspunkt, men også en god indikator på om strategien i det hele tatt har noe for seg.

 

Grunnleggende forutsetninger for digitale strategier

Strategier er individuelt, og det finnes ingen fasit på hva som er beste praksis innen digital strategi. Likevel er det en rekke sentrale forutsetninger, som kan gi deg god pekepinn. Gjennom analyser kan man både kartlegge og identifisere faktorer du kanskje ellers ville oversett. Helt grunnleggende handler det om å analysere situasjon internt og eksternt, samt kartlegge ressurser.

 

Start med situasjon og omverdenen (PESTEL-analyse)

Grunnlaget for enhver digital strategi er forståelse av omverdenen, og dens påvirkningseffekt. Gjennom en PESTEL-analyse ser man på hvordan eksterne faktorer som politikk, økonomi, samfunnstrender og teknologi har innvirkning på bedriften. Man detekterer overliggende faktorer som er viktig og grunnleggende for videre utarbeidelse av den digitale strategien.

 

Finn en god måte å jobbe med målene på (OKR)

Etter man har startet med hvorfor, og analysert de overliggende eksterne faktorene, er det vel så viktig med gode målsettinger. Med OKR-rammeverket kan man mer målrettet jobbe gjennom et transparent målhierarki, og skape et større internt engasjement. Du kan lese mer om hvordan OKR hjelper alle å dra i samme retning, både på skolen og på arbeidsplassen (her).

 

Analyser både ressursene du innehar og mangler

Videre handler det om å analysere ressurser. Dersom du ønsker å utarbeide en digital strategi for bloggen du driver, kan ressursene dine for eksempel være god kunnskap og skriveferdigheter. Et tips er å ikke bare kartlegge de ressursene man har, men også de man ikke har. I samme eksempelet kan dette være mangel på kreativitet og oppfinnsomhet.

 

Kombinasjonen av din oppfattelse av omverdenen, samt dine ressurser er
forutsetninger for å videre kunne skape gode og attraktive aktiviteter.

 

 

Kilder:

https://kantar.no/medier/medietrender-2019-rikets-medietilstand/

https://pestleanalysis.com/what-is-pestle-analysis/

https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/why-you-need-a-digital-data-architecture

Digital Strategi for alle (2015)

 

3 Responses

  1. […] Tomaskristiansen June 11, 2019 Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen […]

  2. […] Dersom du ønsker å vite mer om hvordan utarbeide gode digitale strategier. Les her! […]

  3. […] Dersom du ønsker å vite mer om hvordan utarbeide gode digitale strategier. Les her! […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *